Årsmöte 2023-02-28 kl 18.30 - 21.00 på Vretabergs gård

Protokoll årsmöte 2023.pdf
Inbjudan Årsmöte 20230228.pdf
Dis verksamhetsberättelse 2022.pdf
Dis verksamhetsplan 2023.pdf
Budget 2023.pdf
Balansrapport dis.htm
Resultaträkning dis.html
Dís-rvisisionsb. 2022.pdf
Valberedningens förslag 2023 v2.pdf