VAD BETYDER JUST DITT MEDLEMSKAP I SIF?

Som medlem är du med och stödjer islandshästens utveckling i Sverige, såväl fritidshäst som tävlingshäst. Ditt bidrag betyder mycket för oss och vi välkomnar alla i gemenskapen runt vår fantastiska häst. Läs även mer om dina förmåner som medlem på
Svenska Islandshästförbundets hemsida


VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

Vill du bli medlem i Dís Islandshästförening ska du skicka ett mail till medlem@disislandshastforening.se
Vi behöver ditt personnummer för att kunna registrera dig i Idrottonline och när vi tagit emot din betalning blir ditt medlemsskap aktivt. Du betalar medlemsavgiften till Dís bankgiro 5432-2631. Nedan finner du uppgifter om olika typer av medlemskap och priser. Du blir automatiskt medlem i Svenska Islandshästförbundet och får tidningen Islandshästen hem i brevlådan.


OBS!

Om du byter adress, telefonnummer eller mail så glöm inte att ändra dina uppgifter i det nya medlemsregistret IdrottOn Line www.idrottonline.se

Senior
Huvudmedlem från 18 år,tidningen Islandshästen ingår.
575 SEK (varav Dís 125,- och SIF 450,-)

Introduktionserbjudande
Nya medlemmar och den som inte varit medlem de senaste tre åren. Erbjudandet gäller endast nya och nygamla huvudmedlemmar boende i Sverige och är personligt. Det går ej att ansluta annan familjemedlem till detta medlemskap!
390 SEK (varav Dís 90,- och SIF 300,-)

Familjemedlem
Person knuten till Seniormedlem,
boende på samma adress som senior huvudmedlem (ej introduktion) OBS endast en avgift oavsett hur många familjemedlemmar det finns i familjen.
700 SEK (varav Dís 150,- och SIF 550,-)

Junior
Huvudmedlem, barn och ungdom t o m det år man fyller 18 år, tidningen Islandshästen ingår.
250 SEK(varav Dís 50,- och SIF 200,-)

Stöd
Du är huvudmedlem i någon annan förening
125 SEK (varav Dís 125,- och SIF 0,-)

Utland 
För utlandsboende, tidningen Islandshästen ingår, 515 SEK

Medlemskapet gäller per kalenderår, från januari till december. Klubbtidningen kommer med posten och går inte att prenumerera på. Alla typer av medlemskap är berättigade till SIF arrangerade aktiviteter.