Bli medlem

testtest2
Genom att vara medlem i Dis får du inte bara tillgång till en mängd aktiviteter, tävlingar och föreläsningar. Du blir också en del av vår härliga gemenskap.

Tävlingar

testtest1
Dis tävlingar är väldigt populära och fullbokade långt innan sista anmälningsdatum gått ut. Missa inte att anmäla dig i tid!

Senaste nytt!

DISTRIKTSMÄSTERSKAP OCH KLUBBMÄSTERSKAP 2016

DISTRIKTSMÄSTERSKAP 2016

OCH KLUBBMÄSTERSKAP 2016

för Dís + Eyvinur + Mökkur RS

24-25/9 2016 på Ensta ovalbana

F2, V2, V5, T3, T4, T5, T8 + Barnklass
(ungdomsklasser vid minst 15 anmälda)

Endast för medlemmar i Stockholms Islandshästdistrikt
dvs för Dís, Eyvinur, MöRS och Vallfari

Pris 500:-
Anmälan på icesale.se
Sista anmälningsdag 9 september
Alla hästar veterinärbesiktigas båda dagarna
OBS! ej möjligt att kvala till SM för juniorer i V5, ej veterinär på plats under tävlingen

 

VÄLKOMNA!

Erbjudande

Har du tittat in på www.prima4you.se och sett hur många olika klubbkläder som finns? Just nu sponsrar föreningen med 20%rabatt på en valfri produkt per medlem. Ange koden ”Dís2016” när du kommer till kassan, så dras rabatten av. För att rabatten ska funka, en produkt per beställning (Dvs, om ni är fler i familjen som beställer.)

Möte om bildandet av Stockholms Islandshästförbund

Välkommen söndag den 15 maj kl.17.00 på Evidensia Stav. Vi håller ett möte för att bilda StIF som består av Dís, Eivinur, MöRS och Vallfari (de föreningar som idag är registrerade i Stockholm). I samband med mötet kommer veterinär från Evidensia hålla ett föredrag om hästens munhåla och tänder och vad man skall tänka på när man väljer bett till sin häst. Efter detta har vi ett planeringsmöte för Stockholms Distriksmästerskap. DM kommer att hållas på Ensta den 24-25 september.

 

Välkomna önskar StIF interimsgrupp:

Annika Florén Granfalk, Åsa Karlberg, Anneli Löfberg och Marie Skogsberg

Välkommen på årsmöte 14/2!

Efter årsmötet kommer Dennis Hallberg, (som föreläste för oss på 10års jubiléet, men som har mycket mer att förmedla) som är utbildad psykolog och har arbetat med ledarskap för häst och hund i hela sitt vuxna liv, berätta om hur vi håller oss själva och våra olika hästtyper motiverade till träning. Dennis arbetar även som träningscoach och PT, naturfotograf mm mm.

Välkommen att anmäla ditt deltagande till dis-sekr@hotmail.se (eller svara på detta mail)

Inbjudan till Dís årsmöte 14/2 2016

Möte: Dís Årsmöte
Föreläsare: Dennis Hallberg
Plats: Nykvarn, Qulturum Sländan i Nykvarns centrum.
Datum: Söndagen den 14 februari kl 15.00 – ca 18.30
Kallade: samtliga Dís medlemmar

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Frågan om mötets behöriga utlysande samt fastställande av röstlängd

4. Val av ordförande att föra förhandlingarna

5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare

6. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet

7. Behandling av verksamhetsberättelsen

8. Behandling av ekonomisk berättelse och föredragning av revisorernas berättelse

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av antal ledamöter för styrelsen

11. Val av ordförande på ett år samt val av ledamöter och suppleanter.

12. Val av revisor och en revisorssuppleant för ett år

13. Val av ombud till SIF riksårsmötet samt suppleanter till detta

14. Val av ledamöter i valberedningen varav en sammankallande

15. Fastställande av medlemsavgiften i lokalföreningen för nästföljande år

16. Motioner till riksårsmötet

17. Övriga i förväg anmälda frågor

18. Övrig information

a. SIF-Distrikt

19. Mötets avslutande

Varje medlem i den lokalklubb som håller medlemsmöte äger en röst. Fullmakter är ej tillåtna. Alla beslut fattas med enkel majoritet. I händelse av lika röstetal har mötesordförande utslagsröst. Medlemsmöte är beslutsmässigt med det antal medlemmar som efter kallelse i vederbörlig ordning infunnit sig.

Vi bjuder på kaffe och smörgås. Välkomna!

 

En kort vägbeskrivning.

Qulturum Sländan (Kommun huset Centrumvägen 26) ligger mitt i Nykvarns centrum. Gott om parkeringsplatser framför kommunhuset. Ingen P-skiva behövs på söndagar. Står du på parkeringen och tittar mot kommunhuset så är ingången till mötet på vänster sida mot apoteket. Har du problem att hitta kan du ringa Annika 0707 21 28 29
http://kartor.eniro.se/m/nkxQJ

Klubbkläder – perfekta julklappen?

dis

Nu finns våra nya klubbkläder att köpa på www.prima4you.se

Gå in på deras sida, klicka på Din klubb/förening, klicka Dís Islandshästförening och välj 🙂

Det finns många olika produkter i grått och svart. Du kan välja vinrött eller vitt brodyr/tryck. I priserna ingår vår brodyr, vill du ha ditt namn broderat tillkommer ca 50:-

Dís Islandshästförening fyller 10 år!

Det firar vi med mingel, bubbel och föreläsning!

Dennis Hallberg har jobbat i snart 25 år med att utbilda, träna och coacha människor. Han jobbade länge som tränare på Södertörn ryttarcenter och är eftertraktad både som föreläsare och tränare. Han har gedigen kunskap om hur hästen och ryttaren bör samarbeta för att uppnå de högsta nivåerna. För oss kommer Dennis berätta om hästtyper och ägartyper. Vad som kan ske om en viss häst hamnar hos en sorts ägartyp men fungerar på ett helt annat sätt hos en annan. Kanske känner du igen dig och din häst? Dennis har dessutom oslagbar kunskap inom exteriör och hästens rörelsemekanik.

Välkomna till Herrgården, Allévägen 1, Nykvarn 26/9 kl. 18.30.

Osa senast 14/9 till dis-sekr@hotmail.se

Välkomna!

Även icke medlemmar i Dís är välkomna, men då till ett pris av 100:- som betalas till B.G. 5432-2631 innan 14/9.

Välkomna på ryttarfest!

Välkomstbrev och preliminärt tidprogram till Dís och Mörs KM 12 – 13 Augusti – all information finns nu på hemsidan under fliken tävling.

Glöm inte att anmäla dig till årets höjdpunkt, ryttarfest lördag den 12 september vid Ensta ovalbana, Grödinge i samband med Dís och Mörs KM

Detta ingår:

  •      Mat, underhållning och trevligt umgänge
  •  Alkoholfri dryck finns till självkostnadspris
  •  Alkoholhaltiga drycker medtages

Anmälan:
Anmälan senast den 28 augusti genom icesale.se.
Funktionärer och tävlande anmäler sig via Anki Södervall anki@mokkur.com (och betalar till MöRS PG senast 8/9)

Tävlande och funktionärer 150 kronor. Övriga 250 kronor som betalas via icesale.se, senast 21 augusti.

Frågor:
Åsa Karlberg, aasa.karlberg@gmail.com eller 070-737 41 57

VÄLKOMNA!

dismörs

KLUBBMÄSTERSKAP 2015

dismörs

Vi vill önska alla medlemmar speciellt välkomna till Dis & Mörs Klubbmästerskap.

Den 12-13 september på Ensta ovalbana, Grödinge är det dags att kora 2 klubbmästare i respektive klubb, 1 i fyrgångskombination & 1 i femgångskombination.

Lördagen bjuder på uttagningar, barnklass & ryttarfest . (där även icke ryttare/tävlande är varmt välkomna)

Söndagen bjuder på finaler och klubbmästaren koras.

Marknadsgata * Lotteri * Underhållning * Cafeteria

Många fina tävlande ekipage!

Dessa dagar kräver många frivilliga arbetare och vi är otroligt glada för all hjälp vi kan få. Om du skulle kunna tänka dig att arbeta som funktionär så var vänlig kontakta Anki, all hjälp är välkommen och även om man aldrig vara funktionär förut, så guidar vi er igenom arbetsuppgifterna.

Skulle det finnas intresse att ställa ut på marknadsgata så kontaktar ni Anna, så får ni detaljerad information.

Vi söker även sponsorer som kan tänkas sig att antingen sponsra en hel klass/del av klass eller vinster till lotteriet, ta chansen att få synas lite extra i program/hemsidor & sociala medier, kontakta Kattis och få mer information.

Ansvarig Funktionärer: anki@mokkur.com
Ansvarig Marknadsgata: anna@mokkur.com
Ansvarig Sponsorer: kattis@mokkur.com

Anmälan till ryttarfesten görs till anki@mokkur.com & kostar 250:- (Ryttare & funktionärer betalar 150:-)

Mer information & vägbeskrivning på mokkur.com & disislandshastforening.se